Wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej w firmie Adriatica Mateusz Krupa
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Adriatica poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost potencjału innowacyjnego. Wdrożenie rekomendowanych w strategii rozwoju działań oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa, spowoduje, iż Wnioskodawca, dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych produktów zwiększy swój udział w rynku krajowymi zagranicznym.
Całkowita wartość projektu: 5 202 162 zł
W tym dofinansowanie: 2 874 680 zł

50.000

tapicerek jachtowych

25

lat doświadczenia
w branży

3.000

m2 powierzchni
produkcyjno - magazynowej

112.000

m2 materiałów użytych
do produkcji w 2016 roku